Vyhodnocení e-veletrhu TZBexpo.com

1. Návštěvnost

Návštěvnost veletrhu
 15. -22.2. 2021
23.2 - 26.2. 2021
27.2. - 4.3.2021
CELKEM
 
Návštěv
Unikátních
Návštěv
Unikátních
Návštěv
Unikátních
Návštěv
Unikátních
Celková návštěvnost
13.140
10.292
24.201
16.273
3.191
2.471
40.532
29.036
z toho na expozicích
5.663
4.195
12.682
11.576
917
865
19.262
16.663

 Pozn.: Výsledky z Google Analytics pro TZB Expo definuje unikátní přístupy uživatelů jako pouze jednoho návštěvníka po celou dobu konání, tzn. nepočítáme opakované přístupy. Po 4.3. 2021 až do 7.3. 2021 byla návštěvnost Vašich expozic celkem v řádech nižších stovek denních uživatelů, proto již tento interval do součtu nezahrnujeme. Časový interval od 15. - 22.2. 2021 - týden před veletrhem, je reakce na Vaše distribuované osobní pozvánky k návštěvě Vašich expozic s možností uložení Vašimi klienty do kalendáře Google a Outlook.

Rádi bychom zdůraznili, s ohledem na budoucí projekty, že nás nepříjemně překvapil vysoký počet návštěv před vlastním spuštěním e-veletrhu s minimální návratností v době konání (viz. info o unikátnosti návštěvníků) na Vaše expozice. Tento výsledek chování uživatelů v on-line prostoru považujeme za naši chybu a v budoucnu bychom doporučovali vlastní akci avízovat v den zahájení max. 1 den před.

Live komunikace
Video volání
1.333
Chat - konverzací celkem
766
Chat - z toho zpráv celkem
3.929

 Pozn.: Výsledky definují  pouze unikátní přístupy uživatelů. Zároveň ale iniciují jako proběhlý video hovor i pokus o spojení, který nemusel ve skutečnosti proběhnout z důvodu obsazenosti "video místnosti" na straně vystavovatele popř. jeho nereagování na příchozí hovor. Videohovor aktivně využilo 15 firem a chat 35 firem.

Konferenci celkem k dnešnímu dni shlédlo přes 2.500 diváků

Pozrite sa ako vyzerala live konferencie z Bratislavy prvé dva dni e-veľtrhu: https://youtu.be/ggrTgX5MGpE

Pozn.: Výsledné číslo je pouze součtem veřejného počítadla na kanálu Youtube, kde celý doprovodný program probíhal jak živě, tak ze záznamu. Zároveň neobsahuje návštěvnost portálu tzbinfo.cz ze dne 25. a 26. 2. 2021, který celou konferenci propojil i se svými stránkami. Ta čísla se budou nadále měnit do plusu z důvodu našeho rozhodnutí ponechat celou konferenci nadále veřejně přístupnou na stránkách e-veletrhu, a proto zatím uvádíme jen přibližný výsledek.

2. Reklama

a) tradiční

(cíleno na koncové klienty s informací o zrušení "kamenného" veletrhu Aquatherm Nitra 2021)

Formát inzerátu
Počet
Cielová skupina 25-65 let
Názov média
Net Reach
GRP
CPT (G)
Afinita
Priemerná frekvencia
Typ inzerátu
%
ooo
%
ooo
GRP
GRP
Pravda
1/1, celá SR
1
5,33
170,6
5,33
170,6
32,2
0,994
1,0
Sme
1/1, celá SR
1
5,14
164,7
5,14
164,7
35,8
0,959
1,0
Radio, (Europa2, Vlna, Jemné, Anténa Rock)
23.2. - 26.2. 2021
06:00 - 12:00 , spot 30s, celá SR
40
35,77
1 145,9
194,72
6 237,5
5,8
1,121
5,4
Celkom
 
42
41,77
1 338,2
205,19
6 572,8
7,2
1,113
4,9

Vypočujte si rádiový spot: https://www.aquatherm-nitra.com/sk/radio-spot

Pozrite sa na podobu tlačenej reklamy: https://www.aquatherm-nitra.com/sk/tlacena-reklama

b) on-line

Přístupové kanály na tzbexpo.com dle pořadí:

  1. email typu E-news od pořadatele 35% (distribuováno celkem 9x na 40tis návštěvníků Aquathermu za poslední 8 let, a to před a během konání e-veletrhu)

  2. jiný zdroj reklamy 28% (e-pozvánky od vystavovatelů popř. na základě klasické reklamy jako jsou noviny, rádio, odborné tiskoviny apod.)

  3. online reklama 22% (bannery, key words ve vyhledávačích, remarketing apod. ...cíleno především na koncové klienty)

  4. Facebook, Instagram 15%

Pozn.: Výsledné pořadí jasně ukazuje o B2B zaměření prvního ročníku e-veletrhu, a to i přes masivní reklamní kampaň s ohledem na koncové klienty. Je do budoucna na zvážení, co je v zájmu Vás našich klientů, jestli držet B2B zaměření, anebo po aktuálních zkušenostech přizpůsobovat obsah a podobu více ke koncovým klientům. Ale i to bude nepochybně jedno z témat během našich setkání s Vámi.

Příchozí cesty na tzbexpo.com dle statů:
65% ze Slovenské republiky, 35% z České republiky
1
Příchozí cesty na tzbexpo.com dle přístroje:
60% stolní PC, 40% mobily a tablety .
Pozn.: Výsledný poměr považujeme za fakt, který jsme neočekávali a do budoucna je to pro nás jeden z cílů jak uvedený poměr změnit.
1

TZB Expo je za nami. ĎAKUJEME !

Prvý plne virtuálny veľtrh pre technické zariadenie budov v Slovenskej a Českej republike skončil. Pozrite sa ako prebiehal (2,2 min).

https://www.youtube.com/watch?v=AAmLIe_3PgI